DĖMESIO!

Rekomenduojama

Vadovaujantis lopšelio-darželio „Spygliukas“ Covid-19 situacijų valdymo grupės 2020 m. spalio 23 d. sprendimu ir atsižvelgiant į susidariusią situaciją Vilniaus ugdymo įstaigose, nuo spalio 26 d. vaikų priėmimas/paėmimas į(iš) darželį bus vykdomas prie grupių lauko įėjimų, skambinant durų skambučiu ir/arba susisiekiant su grupių mokytojomis.

Tikimės bendrumo ir supratingumo.
Saugokime save ir kitus.

Darželio administracija

Laba diena, Tėveliai,

Rekomenduojama

Atsižvelgiant į vis kylančių COVID – 19 atvejų skaičių ir užtikrinant, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos įgyvendinant būtinas sąlygas (rekomenduojame vaikų tėveliams nesilankyti darželio patalpose, vaikų priėmimą – atsiiėmimą vykdyti lauke, dėvėti apsaugines veidą ir nosį dengiančias priemones, laikytis rankų higienos)  ir  apsaugant darželį lankančių  vaikų ir darbuotojų sveikatą, suteikiant maksimalią apsaugą,  darželio administracija priėmė sprendimą Skaitykite toliau

Informuojame,

Rekomenduojama

kad 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-595 buvo pakeistas Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-10, pridedama) ir 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-603 pakeisti Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo kai kurie punktai (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-11, pridedama), žr. žemiau. Skaitykite toliau

MIELI DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAI,

Rekomenduojama

LABAI DŽIAUGIAMĖS, KAD PAGALIAU VAIKUČIAI GALI VAIKŠČIOTI REFLEKSOLOGINIU TAKELIU. XIX A. VOKIEČIŲ DVASININKO SEBASTIANO KNEIPO SVEIKATINGUMO METODAIS PAREMTA PROCEDŪRA NĖRA TIK SMAGUS PASIVAIKŠČIOJIMAS. PROCEDŪRA GERINA KRAUKOTAKĄ, AKTYVINA MEDŽIAGŲ APYKAITĄ, PADEDA STIPRINTI IMUNINĘ SISTEMĄ. Skaitykite toliau

Laba diena, tėveliai,

Rekomenduojama

Nuo birželio 17 d. baigiasi numatytas karantino laikotarpis, bet valstybės lygio ekstremali situacija išlieka.  Valstybės operacijų vadovo rekomendacijų dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, dar neturime,  o įstaigoje veikla vyksta ir turi vykti toliau.

Skaitykite toliau

KVIETIMAS DALYVAUTI PASKAITOSE

Rekomenduojama

„Vaikų saugumas kibernetinėje erdvėje“
Kviečiame TĖVUS dalyvauti paskaitose „Vaikų saugumas kibernetinėje erdvėje“.
Paskaitos vyks: RUGSĖJO 11 d., nuo 17.00 darželio salėje.
 Galima dalyvauti vienoje iš paskaitų arba abejose. Paskaitų metu bus aptariami aktualūs klausimai ir atvejų analizės. Skaitykite toliau

KVIETIMAS DALYVAUTI PASKAITOJE

Rekomenduojama

KVIEČIAME TĖVUS Į PASKAITĄ (4 AK. VAL.):
„SMURTO PREVENCIJA: KAIP PADĖTI SAVO VAIKAMS

APSISAUGOTI NUO SMURTO“

Paskaita vyks: 2019 m. gegužės 29 d. 16.30 val.
lopšelio-darželio “Spygliukas” salėje.
Specialistai rekomenduoja vaikus nuo mažens mokinti saugumo
įgūdžių. Šios paskaitos pagrindinis tikslas yra supažindinti tėvus su
pagrindiniais būdais ir metodais, kaip apsaugoti savo vaikus nuo
smurto, kaip padėti savo vaikams būti saugiems bei mokėti
apsisaugoti nuo skirtingų smurto formų. Taip pat paskaitos metu tėvai
bus supažindinami su skirtingomis smurto prieš vaikus formomis bei
mokysis, kaip atpažinti ir ką daryti, jei jų vaikas patiria smurtą.
Paskaitą skaitys psichologė psichoterapeutė Rimantė Eidukevičiūtė.
Dalyvavimas paskaitoje yra nemokamas, ji organizuojama
Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis,
kurį vykdo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

GRUPIŲ IŠLEISTUVĖS

Rekomenduojama

KVIEČIAME Į PRIEŠMOKYKLINiŲ GRUPIŲ  IŠLEISTUVES:

  • GEGUŽĖS 23 D. 16.00 VAL. – „RIEŠuTĖLIŲ“ GRUPĖS;
  • GEGUŽĖS 24 D. 16.00 VAL. – „PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖS.

ŽEMĖS VALANDA

Rekomenduojama

Prisidėkime Visi prie kasmetinės geranoriškos pasaulinės aplinkosauginės akcijos .

Šia akcija siekiama atkreipti dėmesį į mūsų planetos patiriamas ekologines problemas ir skatinti žmonių socialinį atsakingumą.

Visoje planetoje žmonės tuo metu išjungia šviesas.

Šiais metais akcija įvyks kovo 30 dieną. 20.30-21.30 val. kartu su milijonais planetos gyventojų išjungdami šviesas išreiškiame savo pagarbą Žemei ir įrodome, kad esame sąmoningi Žemės gyventojai.

Susivienykime ir kartu pasirūpinkime, kad mūsų miesto gyventojai „Žemės valandos“ metu parodytų rūpestį Žeme ir pasijustų esą Pasaulio piliečiai.

Ačiū visiems, kam rūpi mūsų Žemė!

Žemės diena…

Rekomenduojama

Pramoga vaikams:

  • 9.15 val. – „Geniukų“, „Ežiukų“, „Bitučių“ ir „Voveriukų“ grupėms. Vedančiosios –  auklėtojos Ilona ir Dovilė;
  • 10.00 val. – „Drugelių“, „Boružėlių“, „Pelėdžiukų“ ir „Riešutėlių“ grupėms. Vedančiosios – auklėtojos  Rasa ir Nijolė.