Pedagogų taryba

PIRMININKAS –ROLANDA TALUTIENĖ (L.E. P. DIREKTORĖ)

NARIAI:  IRUTĖ BUDRIKIENĖ (DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI);

                  DAIVA MEILUVIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ);

                  LINA ZDANAVIČIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ)      

                  RŪTA BUKŠAITIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  RIMUTĖ SLAVINSKIENĖ (AUKLĖTOJA); 

                  EGIDIJA PUTIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  LAIMA CICĖNIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  ENRIKA GURSKAITĖ KIRKUTIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  SNIEGUOLĖ ZBARAUSKIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  RASA VALEVIČIŪTĖ (AUKLĖTOJA);

                  ILONA JAKUBĖNIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  LINA BIELIŪNIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  GITA ČEKANAVIČIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  GENUEFA PROKOPOVIČ (AUKLĖTOJA);

                  KOTRYNA SADAUSKAITĖ (AUKLĖTOJA);

                  SVETLANA ZALYNSKAJA (AUKLĖTOJA);

                  ANASTASIJA TALALAIKINA (AUKLĖTOJA);

                  IRENA PASKOČIMIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  ROMA LIANGERTIENĖ(AUKLĖTOJA);

                  OLGA KAZMINA (AUKLĖTOJA);

                  LAIMA JAŠINSKIENĖ (AUKLĖTOJA);

                  REGINA LAJAUSKIENĖ (MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖ)

                  ALDONA ŽVILAUSKIENĖ (LOGOPEDĖ);

                 KRISTINA BLAUZDŽIŪNAITĖ (PSICHOLOGĖ).