DĖMESIO!

RUGSĖJO 25 D. 17.00 VAL. KVIEČIAME LOPŠELIO GRUPIŲ („ZYLUČIŲ“, „SKRUZDĖLIUKŲ“ IR „GILIUKŲ“)TĖVELIUS Į VISUOTINĄ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ.

DARBOTVARKĖ:

  1. DĖL ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS.
  2. DĖL UGDOMOJO PROCESO ORGANIZAVIMO.
  3. DĖL ĮSTAIGOS TARYBOS RINKIMŲ.
  4. KITI KLAUSIMAI.

NUO 17.30 VAL. VYKS ŠIŲ GRUPIŲ SUSIRINKIMAI.

DARBOTVARKĖ:

  1. DĖL ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO(SI) YPATUMŲ.
  2. DĖL REŽIMINIŲ MOMENTŲ.
  3. KITI KLAUSIMAI.

GRUPIŲ SUSIRINKIMUOSE DALYVAUS ĮSTAIGOS VADOVAS ARBA PAVADUOTOJAS UGDYMUI. BUS ATSAKYTA Į VISUS IŠKILUSIUS KLAUSIMUS.

                                                                                 DARŽELIO ADMINISTRACIJA