DĖMESIO!

RUGSĖJO 26 D. 17.00 VAL. KVIEČIAME TĖVELIUS Į VISUOTINĄ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ:

  1. DĖL ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS.
  2. DĖL UGDOMOJO PROCESO ORGANIZAVIMO.
  3. DĖL PAPILDOMO UGDYMO BŪRELIŲ ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOJE.
  4. DĖL ĮSTAIGOS TARYBOS RINKIMŲ.
  5. KITI KLAUSIMAI.

NUO 17.30 VAL. VYKS  GRUPIŲ SUSIRINKIMAI.

DARBOTVARKĖ:

  1. DĖL GRUPIŲ VAIKŲ UGDYMO(SI) YPATUMŲ.
  2. DĖL REŽIMINIŲ MOMENTŲ.
  3. KITI KLAUSIMAI.

GRUPIŲ SUSIRINKIMUOSE DALYVAUS ĮSTAIGOS VADOVAS ARBA PAVADUOTOJAS UGDYMUI. BUS ATSAKYTA Į VISUS IŠKILUSIUS KLAUSIMUS.

                                          DARŽELIO ADMINISTRACIJA