Tėveliams

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SPYGLIUKAS“ VAIKO LANKYMO/NELANKYMO INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Skaityti toliau
NVSC Vilniaus departamentas informuoja, kad skarlatina tai yra ūmi infekcinė liga,
Skaityti toliau
DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO
2019 m. gruodžio 4 d.   Nr. 1-305
Skaityti toliau
Atmintinė tėveliams dėl galimų vaikų ligų
Skaityti toliau
NVSC Vilniaus departamentas informuoja, kad skarlatina tai yra ūmi infekcinė liga, kurios sukėlėjas yra A grupės beta hemolizinis streptokokas. Pradžioje liga pasireiškia karščiavimu (39–40ºC), susirgusįjį krečia šaltis, jam skauda gerklę, sunku ryti, neretai skauda pilvą ir vemiama. Vėliau, per 24–48 val.
Skaityti toliau
2018 m. spalio 22 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ l.e.p. direktorės
Rolandos Talutienės prašymu Nacionalinio Visuomenės Sveikatos Centro prie Sveikatos
Apsaugos ministerijos Vilniaus departamento cheminių tyrimų laboratorija atliko grupių
rūbinėlių patalpų oro tyrimą dėl asbesto.
Skaityti toliau