INFORMACIJA TĖVELIAMS

PRIMENAME, KAD LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018-10-31 ĮSAKYMU NR. V-1183 YRA PANAIKINTAS LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:201 

„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“  82 PUNKTAS:  „PO LIGOS VAIKAS GALI BŪTI PRIIMTAS TIK TĖVAMS  (GLOBĖJAMS) PATEIKUS GYDYTOJO PAŽYMĄ (F 094/A).“ INFORMUOJAME, KAD  GYDYTOJAI NEIŠDUODA PAŽYMŲ PATEISINTI VAIKO PRALEISTAS UGDYMO DIENAS DĖL LIGOS, TODĖL PRAŠOME SUSIRGUS VAIKUI, RAŠTU (ELEKTRONINIU PAŠTU) INFORMUOTI ĮSTAIGĄ APIE VAIKO LIGĄ PER 3 DIENAS. PATEISINIMĄ DĖL LIGOS GALIMA ATSIŲSTI ELEKRONINIU PAŠTU ARBA PRISTATYTI GRUPĖS AUKLĖTOJAI.

Formą dėl ligos pateisinimo rasite čia…..

                       DARŽELIO ADMINISTRACIJA