Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 6 d. Vilniaus miesto savivaldybėje skelbiama gripo epidemija

Tėveliai,
 
Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 6 d. Vilniaus miesto savivaldybėje skelbiama gripo epidemija.
Epidemijos pabaiga bus skelbiama atskiru įsakymu.
Vadovaudamiesi Vilniaus miesto administracijos direktoriaus įsakymu 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 30 – 527/20 dėl gripo epidemijos paskelbimo Vilniaus mieste, imamės priemonių:
  1. Nuo 2020 m. kovo 8 d. darželyje nevyks papildomos veiklos užsiėmimai(būreliai)
  2. Meninio ugdymo užsiėmimai bus organizuojami grupėse (klasikinės muzikos klausymas, ritmikos pratimai ir t.t)
  3. Kūno kultūros užsiėmimai bus organizuojami lauke (atsižvelgiant į lauko sąlygas ir judėjimo galimybes).
  4. Grupės ir kt. patalpose imtasi infekcijų profilaktikos priemonių (vėdinimas,  paviršių dezinfekcija, valymas šlapiu būdu, rankų plovimas)
  5. Užtikrinama asmens higienos laikymasis
Labai prašome pranešti, darželio administracijai apie gripu susirgusį vaiką, kad galėtumę kontroliuoti situaciją. Pranešti galite telefonu  8 5 2442179 arba  el.paštu info@spygliukas.vilnius.lm.lt
 
 
Tikimės glaudaus  ir supratingo bendradarbiavimo
l.e.p direktorė
Rasa Andrejeva