GRUPIŲ IŠLEISTUVĖS

KVIEČIAME Į PRIEŠMOKYKLINiŲ GRUPIŲ  IŠLEISTUVES:

  • GEGUŽĖS 23 D. 16.00 VAL. – „RIEŠuTĖLIŲ“ GRUPĖS;
  • GEGUŽĖS 24 D. 16.00 VAL. – „PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖS.