Konkursas į Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktoriaus pareigas

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų
pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu,
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. spalio 24 d. paskelbė
konkursą į Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktoriaus pareigas.

Pretendentų atrankos diena 2020 m. kovo 24 d.