Nuotolinis mokymas

LOGOPEDAS
www.vilniauslogopedai.lt 
www.srvks.lt   nuotoliniam ugdymui (rekomendacijos vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymui):
-socialinė istorija apie karantiną su paveikslėliais,
-socialinė istorija „Apie darželį“,
-pamokų ,veiklų simboliai (3psl., atsispausdint, išsikirpti, dėlioti sekas, įvardijant),
-nuotolinis veiklos tvarkaraštis
lavinamukai.lt