Paslaugos

SPECIALISTŲ PAGALBA:

  • VAIKAMS, TURINTIEMS KALBOS IR KOMUNIKAVIMO PROBLEMŲ, PAGALBĄ TEIKIA LOGOPEDĖ ALDONA ŽVILAUSKIENĖ.
  • PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ TEIKIA PSICHOLOGĖ KRISTINA BLAUZDŽIŪNAITĖ.
  • VAIKŲ MAITINIMĄ ORGANIZUOJA DIETISTĖ AURELIJA IVANAUSKAITĖ.
  • MUZIKINĘ VAIKŲ VEIKLĄ ORGANIZUOJA MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖ REGINA LAJAUSKIENĖ.