Atestacinė komisija

Atnaujinta 2019-10-30
PIRMININKAS – RASA ANDREJEVA (L.e.p. DIREKTORĖ).
NARIAI:        LINA ZDANAVIČIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ);
                     LAIMA CICĖNIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ);
                     ILONA JAKUBĖNIENĖ (AUKLĖTOJA);
                     IRUTĖ BUDRIKIENĖ (DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI).