Darbo taryba

201910-30

PIRMININKAS – SNIEGUOLĖ ZBARAUSKIENĖ (AUKLĖTOJA).

NARIAI: LAIMA CICĖNIĖNĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ);

JOLANTA ANDRIUŠKEVIČIENĖ (SEKRETORĖ).