Pedagogų taryba

Atnaujinta 2020-10-08
PIRMININKAS: RASA ANDREJEVA ( DIREKTORĖ)
NARIAI:
IRUTĖ BUDRIKIENĖ (DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI);
DOVILĖ GAILIŪNIENĖ (AUKLĖTOJA);
LINA ZDANAVIČIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ)
RIMUTĖ SLAVINSKIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ)
LAIMA CICĖNIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ)
LINA MERKIENĖ (AUKLĖTOJA);
ENRIKA GURSKAITĖ KIRKUTIENĖ (AUKLĖTOJA);
SNIEGUOLĖ ZBARAUSKIENĖ (AUKLĖTOJA);
ILONA JAKUBĖNIENĖ (AUKLĖTOJA);
JANINA ŠEVČIUK (AUKLĖTOJA);
ANA MASALIS (AUKLĖTOJA);
KLAUDIJA DAUGILEVIČIŪTĖ (AUKLĖTOJA);
IRENA PASKOČIMIENĖ (AUKLĖTOJA);
ROMA LIANGERTIENĖ(AUKLĖTOJA);
ONUTĖ AMULYTĖ (MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖ)
ALDONA ŽVILAUSKIENĖ (LOGOPEDĖ);
KRISTINA BLAUZDŽIŪNAITĖ (PSICHOLOGĖ);
VIRGINIJA SKINDERYTĖ
NADEŽDA ADAMOVIČ
OKSANA BUBLEVIČIENĖ
LAURA KACINAUSKAITĖ
ALINA BUTAVIČIENĖ
INDRĖ PAULAUSKAITĖ
GITANA SELEVIČIENĖ
ASTA BASIJOLAITĖ
DAIVA URBONAVIČIENĖ
DAIVA GRIGUSEVIČIENĖ ( SOC.PEDAGOGAS)
ARTŪRAS MACIJAUSKAS (K.K. MOKYTOJAS)