Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta 2020-10-08

PIRMININKAS – IRUTĖ BUDRIKIĖNĖ (DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI)

NARIAI:  ALDONA ŽVILAUSKIENĖ (LOGOPEDĖ);

KRISTINA BLAUZDŽIŪNAITĖ (PSICHOLOGĖ);

RIMUTĖ SLAVINSKIENĖ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ);

LINA MERKIENĖ (AUKLĖTOJA);

DAIVA GRIGUSEVIČIENĖ