Vaiko gerovės komisija

PIRMININKAS – IRUTĖ BUDRIKIĖNĖ (DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI)

NARIAI:  ALDONA ŽVILAUSKIENĖ (LOGOPEDĖ);

KRISTINA BLAUZDŽIŪNAITĖ (PSICHOLOGĖ);

RIMUTĖ SLAVINSKIENĖ (AUKLĖTOJA);

LINA MERKIENĖ (AUKLĖTOJA);